شرکت بردنا گلوگاه

قرعه کشی

دستور العمل قرعه کشي بزرگ شرکت 701 بردنا:
شرکت 701 بردنا با هدف جلب رضايت مصرف کننده، اقدام به برگزاري قرعه کشي هاي ماهيانه و ساليانه با اهداي جوايز بسيار نفيس و ارزشمند نموده است.
نحوه اجراي قرعه کشي:
اجراي قرعه کشي ها با دعوت و پذيرايي دوره اي از مشتريان محترم و قرعه کشي در حضور آنها و در تالار بردنا ميباشد.
زمان قرعه کشي:
زمان قرعه کشي هاي ماهيانه، اولين پنج شنبه بعد از پايان هر ماه به صورت مستمر و دائم و زمان قرعه کشي هاي ساليانه بعد از طي دوره 12 ماهه در پايان آذر ماه هر سال ميباشد.
نحوه تحويل جوايز:
تحويل جوايز به صورت رايگان به آدرس مندرج در کارت قرعه کشي بوده و رويت کالاي خريداري شده به همراه اصل کارت قرعه کشي، هنگام ارائه جوايز الزامي ميباشد.