تاریخ انتشار : 13/09/1396 - 13:36

کد : 125

مدل RF14+2

یخچال فریزر
مدل RF14+2
یخچال فریزر

مدل RF14+2

دو درب

سایز: ارتفاع:174 cm عرض:60 cm عمق:63 cm

کد( )

نویسنده : روابط عمومی