تاریخ انتشار : 18/09/1396 - 13:06

کد : 134

مدل 512/SG

اجاق گاز طرح فر
مدل 512/SG
اجاق گاز طرح فر

مدل 512/SG

پنج شعله

صفحه لعاب

دوکشو

دارای فندک

سر شعله کاسه ای

کشو شیشه ای

کد( )

نویسنده : روابط عمومی