تاریخ انتشار : 18/09/1396 - 13:15

کد : 137

مدل 512/SKB

اجاق گاز طرح فر
مدل 512/SKB

مدل 512/SKB

پنج شعله

صفحه لعاب

دوکشو

دارای فندک

سر شعله کاسه ای

کشو MDF

کد( )

نویسنده : روابط عمومی