تاریخ انتشار : 21/04/1397 - 11:24

کد : 167

گزارش تصویری از حضور مدیران ارشد استان و شهرستان در شرکت بردنا

مشارکت مدیران استان در جهت رفع مشکلات و موانع تولید داخلی
گزارش تصویری از حضور مدیران ارشد استان و شهرستان در شرکت بردنا
گزارش بازدید مدیران استان از شرکت بردنا

جمعی از مدیران ارشد استانی و شهرستانی روز یکشنبه مورخه 97/4/17 با حضور در شرکت بردنا از این واحد تولیدی بازدید نمودند .این بازدید که با حضور مدیران ارشد ادارات کل سازمان صنعت معدن تجارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی ،سازمان امور مالیاتی ،سازمان تامین اجتماعی،اتاق بازرگانی،خانه صنعت و معدن ،مدیریت عامل بانکها ،و استانداری مازندران برگزار شد به منظور رفع موانع و مشکلات موجود در تولید داخلی بوده است .

نویسنده : روابط عمومی