تاریخ انتشار : 19/02/1398 - 13:24

کد : 178

مدل140

اجاق گاز پروفیلی
مدل140
اجاق گاز پروفیلی

مدل 140

تک شعله

اندازه 40*40