تاریخ انتشار : 05/12/1392 - 19:22

کد : 25

مدلGA350

اجاق گاز صفحه ای
مدلGA350
اجاق گاز صفحه ای

مدلGA350

صفحه شیشه

اتوماتیک

سه شعله

سایز (315*710) میلیمتر

کد( )

نویسنده : روابط عمومی