تاریخ انتشار : 04/11/1393 - 10:21

کد : 72

بیست و دومین دوره ی قرعه کشی

قرعه کشی
بیست و دومین دوره ی قرعه کشی

بیست و دومین دوره ی قرعه کشی 701 بردنا برگزار شد

با حضور مدیر عامل محترم و 13 نفر از عاملین فروش در ساعت 19 روز 5 شنبه مورخ 93/11/2 برگزار شد

اسامی برندگان به شرح ذیل میباشد

ردیف عاملین فروش اسامی برندگان نام شهر
1 عبدالرحیم مغفوری ناز محمد سقالی بندر ترکمن
2 عبدالرحیم مغفوری سما لا عمرانی بندر ترکمن
3 عبدالرحیم مغفوری بی بی رابعه نور گلدی بندر ترکمن
4 مسعود قره گزلی یوسف بلوچ علی اباد
5 مسعود قره گزلی جلال ذورقی علی اباد
6 مسعود قره گزلی یاسر قره گزلی علی اباد
7 علیرضا موجرلو خانم خادملو گلوگاه
8 محمود نصرتی اکبر تراب اقدمی بهشهر
9 مهدی محمدی فر نیما شاهینی گرگان
10 مهدی محمدی فر جواد اسکندری گرگان