شرکت بردنا گلوگاه

نتایج قرعه کشی

قرعه کشی

نتایج سی امین دوره قرعه کشی شرکت بردنا

نتایج سی امین دوره قرعه کشی شرکت بردنا

سی امین دوره قرعه کشی شرکت بردنا با حضور مدیر عامل محترم و 16 نفر از نمایندگان فروش این شرکت در تاریخ 1394/7/23 در محل ساختمان اداری این مجموعه برگزار شد.

اسامی برندگان این دوره به شرح ذیل می باشد:

ردیف                        عاملین فروش                                                  اسامی برندگان                                                  شهر

1-                          سید قاسم حسینی                                         سید ایمان بنی فاطمی                                     کردکوی

2-                          عیسی طریک                                                 عبدالحمید شادکام                                           بندر ترکمن

3-                        عیسی طریک                                                     عیر جان شیخ                                              بندر ترکمن


4-                        صمد اصغری                                                       مهدی بابانژاد                                                 سیاوشکلا

5-                       خدر بردی پردار                                                        عبدالله کر                                                  خواجه نفس

6-                       خدر بردی پردار                                                      بای  مداری                                                 خواجه نفس

7-                        ولی الله بهرامی                                                   ولی الله بهرامی                                            نوکنده


نویسنده : روابط عمومی شرکت بردنا