شرکت بردنا گلوگاه

نتایج قرعه کشی

نتایج قرعه کشی

هیجدهمین نتایج قرعه کشی


هجدهمین دوره ی قرعه کشی برگزار شد

با حضور محترم مدیر عامل و 13 نفر از عاملین فروش در ساعت 19 در مورخ 93/8/29 برگزار شد

اسامی برندگان به شرح ذیل می باشد

ردیف عاملین فروش اسامی برندگان شهر
1 عباس امیر حسینی سکینه عالیشاه بهشهر
2 فرهنگیان بهشهر شعبان کهنسال بهشهر
3 روح اله ریاحی سید اسماعیل موسوی نکا
4 محمود شیبانی نعمت مقصودلو کمالی سرخنکلاته
5 محمود شیبانی علیرضا صفری سرخنکلاته