شرکت بردنا گلوگاه

نتایج قرعه کشی

نتایج قرعه کشی

بیست و ششمین دوره قرعه کشی شرکت بردنا برگزار شد

بیست و ششمین دوره قرعه کشی شرکت بردنا برگزار شد

بیست و ششمین دوره قرعه کشی شرکت بردنا با حضور مدیر عامل محترم ،جمعی از کارکنان و 3نفر از نمایندگان فروش این شرکت در تاریخ 1393/11/28 در محل ساختمان اداری این مجموعه برگزار شد.

اسامی برندگان این دوره به شرح ذیل می باشد:

ردیف                        عاملین فروش                                                  اسامی برندگان                                                  شهر

1-                           مهدی خالق زاده                                              سید محسن میر هاشمی                                  رستمکلا 

2-                          مهدی خالق زاده                                              سیدآقا صالحی                                                   رستمکلا 

3-                          مهدی خالق زاده                                               پرویز خالقی                                                       رستمکلا 


نویسنده : روابط عمومی شرکت بردنا