شرکت بردنا گلوگاه

تماس با ما

  • آدرس: مازندران، 500 متری غرب شهر گلوگاه
  • تلفن: 89 -34669680-011
  • واحد فروش: 34669686-011 و 34669687-011
  • واحد خدمات پس از فروش: 34669688-011
  • واحد ارتباط با مشتری: 34669685-011
  • فکس: 34666216-011
  • پنل SMS ارتباط با مشتریان: 500046113
  • ایمیل: info@bardena701.com