شرکت بردنا گلوگاه

اخبار

نمایشگاه لوازم خانگی و منزل

نمایشگاه جهزیه ایرانی

نمایشگاه جهزیه ایرانی

نمایشگاه جهزیه ایرانی در مصلی تهران برگزار شد . این نمایشگاه از 1 مهر آغاز و در تاریخ 6 مهر به کار خود پایان داد . همچنین مدیر عامل شرکت بردنا جهت بررسی جدید ترین محصولات شرکتهای حاضر از این نمایشگاه بازدید نمودند.


نویسنده : روابط عمومی شرکت بردنا