شرکت بردنا گلوگاه

نتایج قرعه کشی

قرعه کشی

نتایج سی ویکمین دوره قرعه کشی شرکت بردنا

نتایج سی ویکمین دوره قرعه کشی شرکت بردنا

سی و یکمین دوره قرعه کشی شرکت بردنا با حضور مدیر عامل محترم و 16 نفر از نمایندگان فروش این شرکت در تاریخ 1394/8/7 در محل ساختمان اداری این مجموعه برگزار شد.

اسامی برندگان این دوره به شرح ذیل می باشد:

ردیف                        عاملین فروش                                                  اسامی برندگان                                                  شهر

1-                          شعبان ابراهیمی                                         اسماعیل عباس زاده                                               جویبار

2-                          شعبان ابراهیمی                                          محمد ابراهیم حق دوست                                      جویبار

3-                        مجتبی حسن پور                                               رضا نوبخت                                                          جویبار


4-                        مجتبی حسن پور                                                 عباس نظری                                                    جویبار

5-                       اسرافیل سهیلی                                                اصغر مدارلو                                                      لاریم

6-                      میثم مصلحی                                                   اکبر فیروزکندیان                                                   ساری

7-                      میثم مصلحی                                                   حسین فردی                                                       ساری

8-                      باقر حمیدیان                                                     بیژن کاوه آهنگر                                                    قائمشهر

9-                     علی اسدی                                                      علی اسدی                                                        قائمشهر

10-                   علی خاکی                                                        علی اصغر صالحی                                              بندر گز


نویسنده : روابط عمومی شرکت بردنا