شرکت بردنا گلوگاه

نتایج قرعه کشی

قرعه کشی

نتایج سی و دومین دوره قرعه کشی شرکت بردنا

نتایج سی و دومین دوره قرعه کشی شرکت بردنا

سی و دومین دوره قرعه کشی شرکت بردنا با حضور مدیر عامل محترم و 12 نفر از نمایندگان فروش این شرکت در تاریخ 1394/8/14 در محل ساختمان اداری این مجموعه برگزار شد.

اسامی برندگان این دوره به شرح ذیل می باشد:

ردیف                        عاملین فروش                                                  اسامی برندگان                                                  شهر

1-                          الله بردی پردار                                                          کاکا کم                                                    بندر ترکمن

2-                        الله بردی پردار                                                 بی بی زینب قرنجیک                                          بندر ترکمن
3-                        علی محمد تبرایی                                               سحر تبرایی                                                    بهشهر
4-                        فتح الله دانشفر                                                  رستم لطفی                                                    کردکوی

5-                       محمد توماچ                                                     علیرضا پزوهش نیا                                            انبار علوم

6-                      شعبانعلی وردان                                                رحمت ترحمی                                                   یساقی


نویسنده : روابط عمومی شرکت بردنا