شرکت بردنا گلوگاه

نتایج قرعه کشی

قرعه کشی

نتایج سی و سومین دوره قرعه کشی شرکت بردنا

نتایج سی و سومین دوره قرعه کشی شرکت بردنا

سی و سومین دوره قرعه کشی شرکت بردنا با حضور مدیر عامل محترم و 14 نفر از نمایندگان فروش این شرکت در تاریخ 1394/8/18 در محل ساختمان اداری این مجموعه برگزار شد.

اسامی برندگان این دوره به شرح ذیل می باشد:

ردیف                        عاملین فروش                                                  اسامی برندگان                                                  شهر

1-                        هادی محمدی فر                                               سکینه سرازس                                                    گرگان
2-                        هادی محمدی فر                                           سیده سکینه حسینی                                             گرگان
3-                        هادی محمدی فر                                               خانم ابراهیمی                                                    گرگان
4-                        هادی محمدی فر                                               سعادت کاوه                                                        گرگان

5-                       سید یدالله موسوی                                               منیره یمی                                                       بندر گز

6-                      محمد ولی شیخی                                               احد صادقی                                                         نکا

7-                         حسین غلامی                                                 مرتضی توکلیان                                                 علی آباد


نویسنده : روابط عمومی شرکت بردنا