شرکت بردنا گلوگاه

نتایج قرعه کشی

نتایج قرعه کشی

بیست و یکمین دوره ی قرعه کشی

بیست و یکمین دوره ی قرعه کشی

بیست و یکمین دوره قرعه کشی 701 بردنا برگزار شد

با حضور مدیر عامل محترم و دوازده نفر از عاملین فروش بردنا در ساعت 19 مورخه 93/10/25 در شرکت بردنا برگزار شد

اسامی برندگان به شرح ذیل میباشد:

ردیف عاملین فروش اسامی برندگان شهر
1 عین اله مرادیان محمود قربانی گلوگاه
2 مرتضی قنبری عذرا هاشمی رستمکلا
3 بهمن نظری آقای قرنجیک سیمین شهر
4 بهمن نظری خانم نظری سیمین شهر
5 بهمن نظری ایوب نظری سیمین شهر
6 گرکز - قره داشلی حمید سلاخ آق قلا
7 گرکز - قره داشلی عیسی لکزایی آق قلا
8 گرکز - قره داشلی نظر گلدی آرخی آق قلا
9 گرکز - قره داشلی آنه بخت طقه آق قلا
10 حسین غلامی مرتضی توکلیان علی آباد