شرکت بردنا گلوگاه

اخبار

افتتاحیه شرکت تعاونی مصرف کارکنان 701 بردنا

افتتاحیه شرکت تعاونی مصرف کارکنان 701 بردنا

افتتاحیه شرکت تعاونی مصرف کارکنان 701 بردنا

شرکت تعاونی مصرف کارکنان 701 با حضور نماینده مجلس جناب آقای دکتر مقیمی و فرماندار محترم شهرستان گلوگاه جناب آقای طوسی و مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای مهندس بابایی در روز 93/11/19 در ایام الله دهه فجر افتتاح گردید.


نویسنده : مدیر سایت