شرکت بردنا گلوگاه

نتایج قرعه کشی

نتایج قرعه کشی

بیست و هفتمین دوره قرعه کشی شرکت بردنا برگزار شد

بیست و هفتمین دوره قرعه کشی شرکت بردنا برگزار شد

بیست و هفتمین دوره قرعه کشی شرکت بردنا با حضور مدیر عامل محترم و 8 نفر از نمایندگان فروش این شرکت در تاریخ 1393/11/30 در محل ساختمان اداری این مجموعه برگزار شد.

اسامی برندگان این دوره به شرح ذیل می باشد:

ردیف                        عاملین فروش                                                  اسامی برندگان                                                  شهر

1-                          حسن باقری                                                     مهرداد پاک مهر                                                 بابلسر

2-                          حسن باقری                                                     رضا رمضانپور                                                     بابلسر

3-                          باقر حمیدیان                                                    قارون عبدالله پور                                                قائم شهر

4-                          باقر حمیدیان                                                    نسرین عیسی پور                                            قائم شهر

5-                          باقر حمیدیان                                                   علیرضا حبیبی سوادکوهی                                قائم شهر

6-                         هادی محمدی فر                                             علی جان پور                                                     گرگان

7-                         هادی محمدی فر                                             آقای محمدی                                                    گرگان

8-                         هادی محمدی فر                                             آقای علی نیا                                                    گرگان


نویسنده : روابط عمومی شرکت بردنا