شرکت بردنا گلوگاه

نتایج قرعه کشی

قرعه کشی

بیست و نهمین دوره قرعه کشی شرکت بردنا

بیست و نهمین دوره قرعه کشی  شرکت بردنا

بیست و نهمین دوره قرعه کشی  شرکت بردنا در حاشیه همایش تجاری این شرکت در تاریخ 1394/3/7 در تالار پذیرایی بردنا برگزار شد.

اسامی برندگان این دوره به شرح ذیل می باشد:

ردیف                        عاملین فروش                                     اسامی برندگان                                                  شهر

1                           رضا چورلی                                          مهزیار مسعودی                                                    دلند

2                              وفاییان                                          مطصفی ملک پایین                                                  نکا

3                            علی ناطقی                                        رضا حسام                                                        کردکوی

4                            علی ناطقی                                       وهاب ناصری                                                      کردکوی

5                           حمید                                                سیده محترم حسینی                                          بهشهر

6                           حمید رضا نادعلیزاده                            محمد ذاکری                                                      بهشهر

7                           حمید رضا نادعلیزاده                            جمال خشک دامن                                             بهشهر

8                          حمید رضا نادعلیزاده                            حسین کاظمی                                                  بهشهر
9                         حمید رضا نادعلیزاده                             شعبان حسینی                                                 بهشهر

10                        عباس امیر حسینی                            علی حسنی                                                     بهشهر

11                        عباس امیر حسینی                            زهرا زارعی                                                        بهشهر

12                        عباس امیر حسینی                             فاطمه علیان                                                      بهشهر

13                       عباس امیر حسینی                            سیده مریم موسوی                                           بهشهر

14                       عباس امیر حسینی                            ایمان نصیری خلیلی                                           بهشهر

15                       تاکامی                                                خانم ذکریایی                                                      ساری

16                      تاکامی                                                  آقای گودرزی                                                     ساری

17                      احمد غلی خانلری                               سیما اکبری                                                       قائم شهر

18                    یوسف صیادلی                                 اوغل جمال شیریانی                                               بندر ترکمن

19                    محسن بای                                       محمدرضا کوهساری                                               آزاد شهر

20                    محسن بای                                       اکرم یازرلو                                                              آزاد شهرمنبع : روابط عمومی