شرکت بردنا گلوگاه

اخبار

آگهی دعوت به کار

آگهی دعوت به کار نیروی حسابداری


بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت بردنا، جهت تکمیل نیروی انسانی خود به سه نفرپرسنل با مدارک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته حسابداری نیازمند است. از علاقه مندان دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 34669689-011 تماس حاصل نمایند.


نویسنده : روابط عمومی شرکت بردنا