شرکت بردنا گلوگاه

اخبار

دعوت به همکاری

آگهی دعوت به کار نیروی بهداشت حرفه ای


بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت بردنا، جهت تکمیل نیروی انسانی خود به یک نفرپرسنل با مدارک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته بهداشت حرفه ای نیازمند است. از علاقه مندان دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 34669689-011 تماس حاصل نمایند.


نویسنده : روابط عمومی شرکت بردنا